Grafické studio

Poskytujeme svým klientům kompletní servis užité grafiky od firemní značky a manuálu firemního stylu, až po tvorbu periodik a reklamních tiskovin. Navrhujeme inzeráty i kompletní reklamní kampaně. Připravíme grafický design tiskoviny, upravíme fotografie či je sami nafotografujeme ve svém atelieru nebo u klienta a samozřejmě i vytiskneme. Máme mnohaletou praxi v grafické úpravě časopisů, novin, katalogů, knih, inzerátů a dalších tiskovin.