Tiskové PDF a jeho kontrola

Tiskneme výhradně z tiskového formátu PDF. Otevřená data můžeme upravit pouze po předchozí dohodě.

Jak připravit tiskové PDF

  • exportujte data do verze PDF 1.3 až PDF 1.6.,ideálně dle standardů PDF/X-3, PDF/X-1a nebo PDF/X-4
  • pokud si nejste jisti, že Váš software umí písmo do PDF korektně vložit, převeďte ho na křivky 
  • rozměr PDF = čistý formát tiskoviny + 3 mm přesah z každé strany - tzv. spad. Pokud dodáte PDF o větším rozměru s ořezovými značkami, ty nesmí zasahovat do přesahu
  • pokud projekt obsahuje bitmapy, musí být v měřítku 1:1 v rozlišení 300 dpi.
  • tiskne se v barevném režimu CMYK, nezavědějte do souboru barevné profily
  • vzdálenost grafických a textových prvků je od linie ořezu (čistého formátu) alespoň 3 mm – to neplatí pro obrázky a pozadí, která budou ve výsledku až do okraje tiskoviny. Ty musí naopak přesahovat linii ořezu o 3 mm
  • pokud použijete při přípravě dokumentu některé efekty, průhlednosti atd. je nutné zkontrolovat důkladně tisková data. Pokud si nejste jisti, doporučujeme vytisknout kontrolní tisk (u digitálního tisku) a po schválení teprve vytisknout celý náklad  

Nekontrolujeme obsahovou stránku projektů – pravopisné chyby atd. Pokud je v dokumentu použitý barvový prostor RGB, PANTONE a případně jiný barevný režim budou převedeny do CMYK. Neneseme zodpovědnost za barevné odchylky způsobené tímto převodem. Nenese zodpovědnost za chyby tisku vzniklé nedodržením výše uvedených doporučení pro přípravu tiskových dat.